top of page

Inleiding Webinar
Downsyndroom 9 maart

 

​Indit Webinar laten we twee kortfilms zien waarin mensen met downsyndroom optreden. De films werden vertoond op het Waalse TEFF, The Extraordinary Film Festival (www.teff.be).

U vindt desamenvattingen hieronder.

 

Er zalook een interviewzijnmet Luc Boland, de initiatiefnemer van het TEFF festival, die degeschiedenis en de doelstellingen van het festival zal toelichtenen het belangvanhet festival in hetbereiken van een mentaliteitsverandering.
We zullenenkeledetails over de acteurs te weten komen.

 

Er zal worden afgesloten met informatie die we op nationaal niveau kunnen verstrekken.

 

Distintos

«Distintos” (“Verschillend”) is een kortfilm van de Spaanse cineast Josevi García Herrero. Manu enSergio zijn twee jonge mannen met downsyndroom die in hetzelfde dagcentrum werken. Ze willengraag een concert bijwonen van de beroemde zanger Alejandro Sanz (de Spaanse Clouseau) in Valencia. Ze trekken erop uit en nemen de bus. Tijdens een tankstopheeft een van hen zich in het toilet opgesloten en is de bus al vertrokken. De jongens reizen verder met autostop, met een busjevan vader en zoon. Tijdens de "road-trip" praten ze over wat het is om het syndroom van Down tehebben, of voor de vader, om weduwnaar te zijn en kanker te hebben, om te dromen van normaalzijn, van wat het is om anders te zijn en dromen te delen. Een "luchtige" film met veel humor,maarook met een grote gevoeligheid en diepgang, waar je van moet lachen en huilen

 

In Distintos zijn beide jongemannen met downsyndroom onderling heel verschillend: de ene kangoed praten, is heel ondernemend en zelfstandig; de andere kan bijna niet praten, heeft ook nog eenbijkomende diagnose autisme en is niet zo vlot in contact. Maar beide houden ze van muziek enwillen ook meedoen aan het gewone leven.Ze filosoferen hoe het is om verschillend te zijn entegelijk toch heel “normaal”. Ze hebben dezelfde verzuchtingen alsmensen zonderdownsyndroom.

De jongen met autisme heeft ook nog eens een levensfilosofie, diehemin staatsteltom mensenopte beuren. Ze dragen bij aan de wereld. Ze moeten niet betutteld worden.Ze gaan niet naar eenspeciaal concert voor specials, ze gaan naar een gewoon concert. Er loopt van alles mis, maar zetrekken hun plan. Er komt op tijd de nodige hulp.Het “etiket” downsyndroom zegt eigenlijk weinig.Het zijn gewoon mensen die verschillend zijn, maartegelijk zoveel gemeen hebben.

 

Kill Off

Kill Offis een kortfilm van de Australische prijzenwinnende cineaste Geneviève Clay-Smith.Sonia iseen jongedamemet downsyndroom en werkt in een wasserij. Ze houdt van de "krump" een soortstreatdance. Ze danst de hele tijd, en spreekt helemaal in de stijl van de krump. Dat irriteert haar zus.Die probeert haar te herinneren aan haar verantwoordelijkheid, om op tijd naarhet ziekenhuis tekomen om haarmoeder te bezoeken, diekankerheeft. Maar Sonia vergeet het, omdat ze op haarwerk in contact is gekomenmet eenAfrikaansecollega,die danslessen geeft.Een film met humor, die laat zien hoe dans niet alleen beweegt, maarook emoties met zichmeedraagt.

 

De film is belangrijk om te laten zien datmensenmet downsyndroomook best wel andere talentenkunnen hebben, niet alleen beperkingen. Dat muziek en dans heel belangrijk zijn in het leven,energiekunnen brengen, ook wanneer er ernstige zieken zijn in de familie. Verder laat de film ook zien dat

iemand met downsyndroom ook een gewone job kan hebben, niet per se in een milieu met alleenmaar mensen met een beperking, en ook een gewoon woonmilieu.

 

 

Inleiding Webinar Downsyndroom 16 maart

We zullen eerst een presentatie bijwonen van Dirk Vissers die, naar aanleiding van zijn onderzoek,enkele vragen zal beantwoorden:

 

Waarom is fysieke activiteit (bewegen) zo belangrijk, ihb voor kinderen en volwassenen metdownsyndroom? Fitheid, wat is dat? Zijn er bepaalde aanbevelingen? Wat zijn hinderpalen en wathelpt de uitoefening van fysieke activiteit voort?

Het is een algemene uitzetting over verschillende aspecten van fysieke activiteit waaruit blijkt datfysieke activiteit een levensstijl is of moet worden en dat dit op maat van het individu moettoegepast worden.

  • Waarom is het interessant voor ouders?een heldere uiteenzetting die hopelijkiedereen zal overtuigen van het belang van bewegen

  • Waarom is het interessant voor de verzorgenden en andereprofessionelen?belangrijke aspecten rond bewegen, gezondheid, welzijn komen aanbod in een korte maar volledige uiteenzetting

 

Daarna zullen we een filmgetuigenis zien van wat men allemaal kan ervaren bij inclusie binnenjeugdbewegingen. Waarom,en hoe,moeten weinclusie van onzekinderenbereiken? Hoe kunnenwe descoutsgroepenen in het bijzonder onze jongeren met het downsyndroom motiveren? Dit iseen van de vele mogelijkheden om onze kinderen te "laten bewegen" enzezelfstandiger te maken.

 

We sluiten af met vragen en antwoorden over deze twee interventies: Dirk Vissers en eenspeltakzullen online zijn om uw vragen te beantwoorden.

 

Dit isookeen gelegenheid om u te informeren en ons voor te bereidenop de vieringvan WereldDownsyndroom Dag op 21 maart.

Inleiding Webinar Downsyndroom 21 maart

WEBINARS

9, 16 et 21 maart 2021

3 gratis webinars met inschrijving

voor de webinars link

(Vertaling FR/NL)

 

Om in te schrijven,
U ontvangt per mail een
bevestiging van uw inschrijving.  
De link voor elke zoom-sessie
wordt de avond voor elk event
per mail doorgestuurd.
Deelname is gratis !

United+Dance+Logo+Transparent+black.png
bottom of page