top of page

PRIVACYBELEID

Benjamin Van de Walle.jpg
Privacybeleid voor gegevens

DOWN SYNDROME FOUNDATION BELGIUM

Als onderdeel van de activiteiten van de stichting, is DSFB de verwerking van persoonsgegevens (zoals hieronder gedefinieerd), die ook de persoonlijke gegevens van de mensen surfen op haar website www.downsyndrome.be. De site wordt gehost door de servers van wix.com

Dit document met als titel "Bescherming Persoonsgegevens Policy" is een informatieve nota die, volgens de wet van 8 december 1992 (Privacy Act) is om de burger te beschermen tegen misbruik van zijn persoonsgegevens en ook op basis van de algemene verordening inzake gegevensbescherming ( "RGPD", maar beter bekend onder de Engels naam "GDPR") 2016/679 van 27 april 2016 in werking getreden 24 mei 2016 om minimumeisen te identificeren online verzamelen van persoonsgegevens, in het bijzonder de wijze, de tijd en de aard van de informatie die voor de verwerking verantwoordelijken moeten gebruikers te voorzien wanneer ze inloggen op webpagina's, ongeacht de toepassing van de verbinding. De persoon die verantwoordelijk is voor de verwerking van persoonsgegevens is de eigenaar van de website www.downsyndrome.be.

Deze "Personal Information Protection Policy" (het "Beleid") is het informeren alle betrokken personen, hierna te noemen "U" of "Uw / Uw" hoe het syndroom van Down FOUNDATION BELGIË verzameling en gebruik van dergelijke persoonlijke gegevens en de middelen die beschikbaar zijn voor het individu om dergelijk gebruik te beheersen.

2. GEGEVENS VERZAMELD

Persoonlijke gegevens kunnen het volgende omvatten:

- Functies;

- Voor- en achternaam;

- postadres;

- e-mailadres

- telefoonnummer (s);

- Login en wachtwoord;

- Universiteit, diploma en gevolgde cursussen;

- Type organisatie (bedrijf, school, universiteit, etc.), naam van de organisatie, organisatiegrootte, afdeling en functie;

- subsectoren industrie en industrie;

- Aflevermethode en personen aan wie bestellingen moeten worden verzonden;

- Financiële gegevens (creditcardnummer en vervaldatum, naam en adres van de kaarthouder);

- IP-adres en andere persoonlijke gegevens die relevant kunnen zijn voor de doeleinden

uiteengezet hieronder.

In ieder geval zullen de verzamelde persoonsgegevens echter beperkt zijn tot de gegevens die nodig zijn voor de doeleinden die in artikel 4 hieronder worden uiteengezet. Sommige functies en functionaliteit van onze website, kan alleen worden gebruikt als je belt naar het syndroom van Down FOUNDATION BELGIË bepaalde persoonlijke gegevens bij een bezoek aan of gebruik maken van onze website. U bent vrij om uw persoonlijke gegevens geheel of gedeeltelijk te verstrekken. Echter, als je ervoor kiest om een ​​dergelijk besluit zou de totstandkoming of de uitvoering van de doelstellingen in artikel 4 hieronder beschreven verhinderen, sommige diensten en functies van onze website niet naar behoren en / of u krijgt geen toegang tot bepaalde pagina's van onze website. U mag met name geen producten of diensten kopen via onze website.

 

3. BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS VAN KINDEREN

De verwerking van persoonsgegevens met betrekking tot een kind is wettig wanneer het kind ten minste 16 jaar oud is.

De producten en diensten van het syndroom van Down FOUNDATION BELGIË zijn niet bedoeld onder de 16 jaar om kinderen te worden gebracht en het syndroom van Down FOUNDATION BELGIË verzamelt of vrijwillig behoudt gegevens van kinderen jonger dan 16 jaar.

Bepaalde producten en diensten van DOWN SYNDROME FOUNDATION BELGIUM kunnen echter door kinderen worden gebruikt. In dit geval moeten de kinderen de toestemming van hun ouders krijgen voordat ze een DOWN SYNDROME FOUNDATION BELGIUM-account aanmaken. Leerkrachten en directies kunnen handelen namens de ouders en staan ​​het verzamelen van persoonsgegevens van kinderen (indien van toepassing, moet de school ervoor zorgen eerst het verkrijgen van toestemming van de ouders te doen).

Als ouders ontdekken dat hun kind heeft verstrekt Persoonsgegevens aan het syndroom van Down FOUNDATION BELGIË zonder hun toestemming of die van een leraar of opdrachtgever, kunnen zij vragen het syndroom van Down FOUNDATION BELGIË verwijderen van dergelijke persoonlijke informatie en om de account te beëindigen het kind door een e-mail te sturen naar: privacy@downsyndrome.be.

Als hij onder de aandacht van het syndroom van Down FOUNDATION BELGIË de gegevens van kinderen onder de 16 jaar werd gebracht werden toch verzameld, voor de verwerking verantwoordelijke het syndroom van Down FOUNDATION BELGIË nemen de nodige maatregelen om ouderlijke toestemming te verkrijgen onder de behandeling die wordt gegeven of toegezegd om dergelijke persoonlijke gegevens te verwijderen en het account van het kind te verwijderen.

 

4. DOEL VAN DE VERZAMELEN VAN PERSOONSGEGEVENS

Door te klikken op de link "toestemmingsverklaring" waardoor u later de functies van onze website kunt gebruiken, heeft u uw wil kenbaar gemaakt, gratis, specifiek en op de hoogte gebracht waarmee u de verwerking van uw persoonlijke gegevens accepteert. Uw toestemming is ook bedoeld om u in staat te stellen enige controle uit te oefenen over de behandeling van uw gegevens.

Persoonlijke gegevens worden meestal verzameld voor het doel van het syndroom van Down FOUNDATION BELGIË activiteit, zoals het verbeteren van marketing en reclame-inspanningen het syndroom van Down FOUNDATION BELGIË, betere aanpassing van de producten en diensten die het syndroom van Down FOUNDATION BELGIË de behoeften van

begunstigden of naleving van wettelijke rapportagevereisten en andere soortgelijke activiteiten.

DOWN SYNDROME FOUNDATION BELGIUM verzamelt en gebruikt Persoonsgegevens over u voor de doeleinden van haar bedrijf en in het bijzonder voor de volgende doeleinden:

- Staat u toe informatie te vragen en te verkrijgen over DOWN SYNDROME FOUNDATION BELGIUM en de producten en diensten van DOWN SYNDROME FOUNDATION BELGIUM

- Sta u toe een interactief en persoonlijk gebruik van onze website;

- Identificeer uw behoeften en interesses en geef u de meest geschikte informatie, producten en diensten;

- Sta toe dat u een account opent en beheert om gespecialiseerde documentatie en assistentie te verkrijgen;

- Toegang tot alle functies en opties aangeboden door onze website;

- Sta toe dat u ruilt met andere gebruikers van de Sites;

- Sta toe dat je deelneemt aan competities;

- U diensten aanbieden van het commerciële of ondersteunende type;

- Sta toe dat u zich registreert voor seminars, webinars of evenementen;

- Beheer van elke training en / of certificering op de onderwerpen en diensten van

DOWN SYNDROME FOUNDATION BELGIUM;

- Sta DOWN SYNDROME FOUNDATION BELGIUM toe om onderzoeken te beheren;

- Laat DOWN SYNDROME FOUNDATION BELGIUM zijn marketingactiviteiten beheren;

- Laat DOWN SYNDROME FOUNDATION BELGIUM zijn commerciële relaties beheren: kansen, commerciële, commerciële aanbiedingen, aankopen, contracten, bestellingen, geloofsbrieven, donaties, etc.

- Laat DOWN SYNDROME FOUNDATION BELGIUM zijn onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten beheren: ontwikkelingsaanvragen, incidenten, kwaliteitsproblemen, tests, enz. ;

En elk ander doel in verband met de activiteit van DOWN SYNDROME FOUNDATION BELGIUM.

Afhankelijk van de toepasselijke wetgeving, door het verstrekken van uw e-mailadres, je uitdrukkelijk toestemming het syndroom van Down FOUNDATION BELGIË en zijn vertegenwoordiger om het te gebruiken met andere nuttige Persoonsgegevens Pourvous sturen informatie of marketingboodschappen.

DOWN SYNDROME FOUNDATION BELGIUM kan uw e-mailadres ook gebruiken voor administratieve of andere niet-marketingdoeleinden (bijvoorbeeld om u op de hoogte te stellen van belangrijke wijzigingen aan zijn website).

 

5. COOKIES

Uw website kan cookies of andere technologieën gebruiken die persoonlijke gegevens kunnen verzamelen of opslaan. Cookies zijn tekstbestanden die worden opgeslagen en gebruikt om persoonlijke en niet-persoonlijke gegevens over uw browsen op onze website te registreren. Cookies kunnen permanent zijn (en blijven staan ​​nadat u uitlogt op onze website om te gebruiken wanneer

Uw volgende bezoeken aan onze site) of tijdelijk (en verdwijnen zodra u zich uitlogt op onze site).

DOWN SYNDROME FOUNDATION BELGIUM gebruikt cookies om uw gebruikerservaring te verbeteren, waaronder:

- een service toestaan ​​om uw hardware te herkennen, zodat u niet meerdere keren dezelfde informatie hoeft te verstrekken om dezelfde taak uit te voeren,

- de gebruikersnaam en het wachtwoord die u al hebt verstrekt te herkennen, zodat u ze niet hoeft te omleiden naar elke webpagina die hierom vraagt,

- analyse van het verkeer en de gegevens op onze site om: het aantal gebruikers van de services te meten, waardoor ze gemakkelijker te gebruiken zijn en ervoor zorgen dat ze snel kunnen reageren op uw verzoeken, SYNDROME FOUNDATION BELGIUM om te begrijpen hoe gebruikers omgaan met services om deze te verbeteren.

Het syndroom van Down FOUNDATION BELGIË kunnen ook gebruik maken van externe dienstverleners (zoals Adobe Analytics, Google Analytics, Facebook, LinkedIn, etc.) om diensten uit te voeren namens haar en in het bijzonder:

- analyseer uw surfgedrag en meet het publiek van de site,

- analyseer uw interesses en bied u gerichte marketing- of advertentie-aanbiedingen,

- Sta toe dat u de inhoud van de site deelt met andere mensen op sociale netwerken of dat andere mensen weten wat u bekijkt of wat u denkt (bijv. De "Vind ik leuk" -knop op Facebook)

In dit geval kunnen webbakens en cookies die door deze externe leveranciers worden verstrekt, worden gebruikt en opgeslagen. Bij het verzenden van de informatie die door deze cookies wordt gegenereerd, zorgen de cookie-instellingen ervoor dat het IP-adres anoniem wordt gemaakt vóór geolocatie en vóór opslag. Onze providers gebruiken deze informatie ten behoeve van het evalueren van uw gebruik van de site, om rapporten over de website-activiteit voor het syndroom van Down FOUNDATION BELGIË schrijven, en u een betere dienstverlening en gerichte advertenties op uw behoeften. Ze zullen uw IP-adres niet koppelen aan andere gegevens.

Wanneer u onze site bezoekt, zijn cookies standaard ingeschakeld en kunnen gegevens lokaal worden gelezen of opgeslagen op uw apparaat.

U zult de eerste keer dat u een cookie ontvangt op de hoogte worden gesteld en u zult kunnen beslissen of u het wel of niet accepteert. Door onze site te blijven gebruiken, gaat u uitdrukkelijk akkoord met het gebruik van dergelijke cookies door DOWN SYNDROME FOUNDATION BELGIUM.

U kunt uw browser ook zo configureren dat cookies systematisch worden geweigerd (inclusief cookies die worden gebruikt voor doeleinden van doelgroepmeting). Als dit echter het geval is, werken sommige functies en functies van onze site mogelijk niet correct en hebt u mogelijk geen toegang tot bepaalde onderdelen of services van onze site.

 

6. VOORWAARDEN VOOR VERWERKING EN OPSLAAN VAN PERSOONSGEGEVENS

De "verwerking" van persoonlijke gegevens omvat het gebruik, de bewaring, registratie, overdracht, aanpassing, analyse, wijziging, verklaring, uitwisseling en vernietiging van persoonlijke gegevens, afhankelijk van wat noodzakelijk is in het licht van de omstandigheden of de wettelijke vereisten.

Alle verzamelde persoonlijke gegevens worden gedurende een beperkte periode bewaard, afhankelijk van het doel van de verwerking en alleen voor de duur die wordt geboden door de toepasselijke wetgeving.

 

7. LINKS NAAR WEB SITES NIET GECONTROLEERD DOOR DOWN SYNDROME FOUNDATION BELGIUM

Onze site kan links bevatten naar websites van derden die mogelijk interessant voor u zijn.

DOWN SYNDROME FOUNDATION BELGIUM heeft geen controle over de inhoud van sites van derden of de gegevensbeschermingspraktijken van deze derden

Persoonlijk dat ze konden verzamelen. Daarom wijst DOWN SYNDROME FOUNDATION BELGIUM elke verantwoordelijkheid af met betrekking tot de behandeling door deze derden van uw persoonlijke gegevens. Het is uw verantwoordelijkheid om uzelf te informeren over het privacybeleid van deze derden.

 

8. OVERDRACHT VAN PERSOONSGEGEVENS

In geval van toegang tot onze website vanuit een niet-EU-land waarvan de wetgeving inzake het verzamelen, gebruiken en overbrengen van gegevens verschilt van die van de Europese Unie, vestigen wij uw aandacht op het feit dat door onze site te blijven gebruiken, die wordt beheerst door Belgisch recht, onze algemene verkoopvoorwaarden en het heden

Beleid, u draagt ​​uw persoonlijke gegevens over aan de Europese Unie en stemt in met deze overdracht. Uw persoonlijke gegevens kunnen worden bekendgemaakt aan onze partners voor de doeleinden die zijn uiteengezet in deel 4 van dit beleid.

Het syndroom van Down FOUNDATION BELGIË uw persoonlijke gegevens kunnen buiten de Europese Unie worden overgedragen, op voorwaarde om ervoor te zorgen, voor het overbrengen van de entiteiten buiten de Europese Unie een adequaat niveau van bescherming in overeenstemming met de Europese wetgeving of bij gebrek daaraan, door de Toezichthoudende Autoriteit geautoriseerd zijn als "Hoofdpartner".

Als het syndroom van Down FOUNDATION BELGIË geleerd dat een derde partij aan wie het syndroom van Down FOUNDATION BELGIË persoonlijke gegevens voor de in artikel 4 omschreven doeleinden openbaar heeft gemaakt, gebruiken of openbaar persoonlijke gegevens zonder te voldoen aan dit beleid of in strijd met de geldende wetten DOWN SYNDROME FOUNDATION BELGIUM zal alle redelijke stappen ondernemen om dergelijk gebruik of openbaarmaking te voorkomen of te beëindigen.

U hebt ook het recht om het gebruik van uw persoonlijke gegevens toe te staan ​​of te weigeren voor andere doeleinden dan die waarvoor dergelijke persoonlijke gegevens oorspronkelijk werden verzameld.

Het syndroom van Down FOUNDATION BELGIË kan ook nodig zijn om uw persoonlijke gegevens over te dragen aan derden indien het syndroom van Down FOUNDATION BELGIË is van mening dat een dergelijke doorgifte nodig is om technische redenen (bijvoorbeeld hosting diensten door derden) of te beschermen zijn juridische belangen (bijvoorbeeld in geval van verkoop van wijziging van controle over het syndroom van Down FOUNDATION BELGIË, of een gehele of gedeeltelijke liquidatie van het syndroom van Down FOUNDATION BELGIË).

Het syndroom van Down FOUNDATION BELGIË kan ook uw persoonlijke informatie met zakelijke partners als het syndroom van Down FOUNDATION BELGIË en zakenpartner gezamenlijk sponsoren een evenement of samen deelnemen aan een marketing promotie waarin u akkoord gaat.

Het syndroom van Down FOUNDATION BELGIË kan uw persoonlijke gegevens openbaar maken indien de wet dit vereist of als het syndroom van Down FOUNDATION BELGIË gelooft in goed vertrouwen dat openbaarmaking redelijkerwijs noodzakelijk is om aan een juridisch proces (bijv warrant, dagvaarding of andere rechterlijke uitspraak) of ter bescherming van de rechten, eigendom of persoonlijke veiligheid van DOWN SYNDROME FOUNDATION BELGIUM, onze klanten of het publiek.

Als de toepasselijke wetgeving het toelaat, kan DOWN SYNDROME FOUNDATION BELGIUM uw persoonlijke gegevens ook met derden delen om u gerichte marketing- of reclameaanbiedingen te bieden.

Dergelijke overdrachten kunnen plaatsvinden via internet of enige andere methode die DOWN SYNDROME FOUNDATION BELGIUM geschikt acht in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

 

9. RECHTEN VAN DE BETROKKENE

DOWN SYNDROME FOUNDATION BELGIUM heeft beschermende apparaten voor

Persoonlijke gegevens die op maat zijn gemaakt om ervoor te zorgen dat persoonlijke gegevens worden gebruikt voor de hierboven beschreven doeleinden en om ervoor te zorgen dat deze gegevens correct en up-to-date zijn.

In overeenstemming met de Europese verordening over de bescherming van persoonsgegevens, kortweg de "RGDP" 2016/679 van 27 april 2016, heeft u de volgende rechten:

(a) om bevestiging te verkrijgen van het bestaan ​​of de afwezigheid van persoonsgegevens betreffende hem, ook als deze nog niet zijn geregistreerd, en de communicatie in begrijpelijke vorm;

(b) om een ​​indicatie te krijgen van de herkomst van de persoonsgegevens, de doeleinden en methoden van verwerking en de logica die wordt toegepast in het geval van verwerking door middel van elektronische instrumenten;

(c) om de contactgegevens van de houder en de verantwoordelijke personen te verkrijgen;

d) te weten aan wie persoonlijke gegevens kunnen worden doorgegeven (onderwerpen of categorieën van onderwerpen) of die als beheerder of afgevaardigde daarvan kunnen worden bekendgemaakt.

e) actualisering, rectificatie of, in geval van belangstelling, de integratie van gegevens;

f) de intrekking, de transformatie anoniem of tegen het gebruik van gegevens die in strijd met de wet, ook met betrekking tot de gegevens waarvoor opslag of verdere verwerking te verkrijgen niet noodzakelijk.

g) de certificering dat de activiteiten vermeld in letters te verkrijgen e) en f) zijn aangemeld, ook wat betreft hun inhoud, aan degenen die kennis hebben van persoonsgegevens, tenzij dit onmogelijk blijkt of de gebruik van middelen die kennelijk onevenredig zijn aan gegevensbescherming;

h) verzet zich, geheel of gedeeltelijk, tegen de verwerking van persoonsgegevens die hem betreffen, om legitieme redenen, ook als deze betrekking hebben op het doel van de verzameling;

i) zich geheel of gedeeltelijk verzetten tegen de verwerking van persoonsgegevens die hem betreffen met het doel reclamemateriaal, rechtstreekse verkoop, marktonderzoek of commerciële communicatie te verzenden;

j) om de overdraagbaarheid van uw persoonlijke gegevens te vragen.

De RGPD geeft u ook het recht om een ​​klacht in te dienen bij de

Commissie Vie Privée, de Belgische autoriteit voor de controle van persoonsgegevens. Als u het niet eens bent met de beslissing die de Privacycommissie u heeft gegeven, heeft u het recht om beroep aan te tekenen tegen de beslissing van de Toezichtautoriteit. U hebt ook het recht om een ​​rechtszaak aan te spannen tegen de persoon die verantwoordelijk is voor

Behandeling en ook het recht op schadevergoeding van IBM geboren uit een overtreding in de verwerking van uw persoonlijke gegevens of de niet-naleving van onze verplichtingen met de Europese regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens te verkrijgen.

Als u een account hebt, kunt u uw verschillende rechten uitoefenen door u aan te melden bij uw account. Anders kunt u uw verschillende rechten uitoefenen door een e-mail te sturen naar het volgende adres: privacy@downsyndrome.be.

Afhankelijk van de omvang van de vraag, het syndroom van Down FOUNDATION BELGIË behoudt zich het recht voor om de aanvrager een redelijk bedrag aan kosten in verband met toegang, rectificatie of verwijdering te dekken op te laden. DOWN SYNDROME FOUNDATION BELGIUM behoudt zich het recht voor om de toegang tot persoonlijke gegevens te weigeren in de speciale gevallen waarin de toepasselijke wet- en regelgeving voorziet.

 

10. BEVEILIGING VAN VEILIGHEID EN GEGEVENS

DOWN SYNDROME FOUNDATION BELGIUM streeft ernaar om de persoonlijke gegevens die u hebt gekozen om aan ons te communiceren te beschermen en te beveiligen, om hun vertrouwelijkheid te waarborgen en om te voorkomen dat ze worden vervormd, beschadigd, vernietigd of bekendgemaakt aan niet-geautoriseerde derden.

DOWN SYNDROME FOUNDATION BELGIUM heeft fysieke beschermingsmaatregelen genomen,

elektronische en organisatorische informatie om verlies, misbruik, ongeoorloofde toegang of verspreiding, wijziging of mogelijke vernietiging van dergelijke persoonlijke gegevens te voorkomen. Onder deze beschermingsmaatregelen omvat DOWN SYNDROME FOUNDATION BELGIUM technologieën die specifiek zijn ontworpen om persoonlijke gegevens tijdens de overdracht te beschermen. Ondanks de inspanningen van DOWN SYNDROME FOUNDATION BELGIUM om uw persoonlijke gegevens te beschermen, kan DOWN SYNDROME FOUNDATION BELGIUM de onfeilbaarheid van deze bescherming niet garanderen vanwege onvermijdelijke risico's die zich kunnen voordoen tijdens de overdracht van persoonlijke gegevens.

Aangezien alle persoonlijke gegevens vertrouwelijk zijn, is toegang tot hen beperkt tot de werknemers, aannemers en agenten van DOWN SYNDROME FOUNDATION BELGIUM die het nodig hebben voor de uitvoering van hun opdracht. Alle personen die toegang hebben tot uw persoonlijke gegevens zijn gebonden door een verplichting tot vertrouwelijkheid en stellen zich bloot aan disciplinaire maatregelen en / of andere sancties als zij zich niet aan deze verplichtingen houden.

Het is echter belangrijk dat u voorzichtig bent om ongeoorloofde toegang tot uw persoonlijke gegevens te voorkomen. U bent verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid van uw wachtwoord en de informatie in uw account. Daarom moet u ervoor zorgen dat u uw sessie sluit als u op dezelfde computer deelt.

 

11. RESOLUTIE VAN CONFLICTEN

Hoewel DOWN SYNDROME FOUNDATION BELGIUM redelijke stappen heeft ondernomen om persoonlijke gegevens te beschermen, is geen enkele transmissie- of opslagtechnologie volledig onfeilbaar.

DOWN SYNDROME FOUNDATION BELGIUM wil echter de bescherming van persoonlijke gegevens garanderen. Als u reden hebt om aan te nemen dat de beveiliging van uw persoonlijke gegevens is aangetast of misbruikt, kunt u contact opnemen met DOWN SYNDROME FOUNDATION BELGIUM

op het volgende adres: privacy@downsyndrome.be.

DOWN SYNDROME FOUNDATION BELGIUM zal claims met betrekking tot het gebruik en de openbaarmaking van persoonlijke gegevens onderzoeken en zal proberen deze op te lossen in overeenstemming met de principes uiteengezet in dit beleid.

Ongeoorloofde toegang tot of misbruik van persoonlijke gegevens kan een overtreding van de wet vormen.

12. CONTACT

Als u vragen hebt over dit beleid, geen informatie meer ontvangt van DOWN SYNDROME FOUNDATION BELGIUM of voor een verzoek tot rectificatie, toevoeging, update of verwijdering van uw persoonlijke gegevens, kunt u een e-mail sturen naar e-mailadres: privacy@downsyndrome.be.

 

13. DATUM VAN INWERKINGTREDING EN HERZIENINGEN VAN HET PERSOONSGEGEVENSBESCHERMINGSBELEID

Dit beleid kan indien nodig worden bijgewerkt door DOWN SYNDROME FOUNDATION BELGIUM en omstandigheden of zoals vereist door de wet. We nodigen u daarom uit om regelmatig te controleren op updates.
Dit privacybeleid is van kracht sinds 25-05-2018.

bottom of page