LET OP Bij de registratie wordt u gevraagd om een online betalingssysteem Paypal ("betalen" knop);

bij weigering of problemen kunt u ook via

overschrijving betalen: gebruikt "skip" knop

(rood kruis in de rechter-bovenhoek van

het dialoogvenster) en stort rechtstreeks

op de hiervoor bedoelde rekening van de

stichting DSFB

BE03 0017 4188 5984 (BIC : GEBABEBB) 

​Programme

De 9h00 à 17h00 Conférences et ateliers

Activités prévues pour les enfants de 1 à 15 ans

 

SYMPOSIUM

12 mars 2016 Bruxelles

UCL Woluwe - Auditoires centraux

SYMPOSIUM

23 februeri 2019 LOUVAIN-LA-NEUVE

Auditorium Socrate

Van 9u00 tot 17u00 Auditorium SOCRATE Parking Grand Place

Accreditatie voor professionelen

Simultane vertaling NL/FR

 

pdf-icon.png

Levenslang leren     ​

 

Programma

Tentoonstelling van werken van jonge kunstenaars met Downsyndroom Creahm, Horizons9 en Wouter Six

(Met dank aan Béatrice Dembour voor de coördinatie)

08u30 Ontvangst (+ kinderdagverblijf)

Inschrijving en uitreiking materiaal 

 

09u00 Welkom en inleiding

Allard CLAESSENS,

Downsyndroom Vlaanderen & Down Syndrome Foundation Belgium

09u15 GEÏNDIVIDUALISEERDE VROEGTIJDIGE STIMULATIE BIJ DOWNSYNDROOM, MET WELK NUT?

Dr S. GHARIANI, Cliniques universitaires St-Luc
Hoewel de klinische expressie van het syndroom van Down van individu tot individu sterk varieert, is de algemene ontwikkelingsachterstand toch een constante, wat de toekomst van kinderen ernstig benadeelt.
Op basis van de gegevens uit de literatuur en onze praktijkervaring willen we het belang aantonen van vroegtijdige, motorische en taalstimulatie, aangepast voor elke situatie, ter ondersteuning van de motorische en cognitieve ontwikkeling, maar ook van de autonomie en de sociale integratie van kinderen met het syndroom van Down.

09u45 FOCUSSEN OP DE PLASTICITEIT VAN DE HERSENEN ALS EEN THERAPEUTISCHE KANS VOOR HET VERBETEREN VAN DE COGNITIE BIJ HET SYNDROOM VAN DOWN

Prof. Mara DIERSSEN. Center for Genomic Regulation, Barcelona, Spain en Voorzitter T21 Research Society

Presentatie van translationeel onderzoek met behulp van epigalocatechin-gallate (ECGC) en de potentiëringseffecten ervan op activiteitsafhankelijke plasticiteit. Bespreken over hersenmechanismen die ten grondslag liggen aan functionele en structurele plasticiteit, evenals hoe deze beïnvloed worden bij het syndroom van Down. Mogelijkheden van cognitieve stimulatie en waar we staan in de ontwikkeling van online tools. Praktische ervaringen die in onze klinische trials met u delen.

 

10u45 PAUZE
 

11u15 VROEGTIJDIGE COGNITIEVE EN COMMUNICATIE STIMULATIE (ouder-kind / professioneel-kind)

Jo LEBEER (Universiteit Antwerpen),

Benoîte MILLET & Marie-Gabrielle TYTGAT, Étoile Polaire CRA

Driedelige presentatie:

  1. Welke vroegtijdige stimulatie programma’s zijn er? Een overzicht (Jo LEBEER).

  2. Feuerstein's concept van gemedieerde leerervaring en de neurologische plasticiteit (Jo LEBEER).

  3. Illustratie van de cognitieve stimulatie (Marie-Gabrielle TYTGAT en Dr MILLET).

 

12u15 GETUIGENIS

Maud YSEBAERT (met haar moeder),

Maud Ysebaert stelt zich graag aan jullie voor. Ze kijkt hiervoor even achterom en licht haar traject toe dat ze afgelegd heeft als kind en tiener, zoemt dan in op hoe haar leven er vandaag uitziet en de persoonlijke keuzes die ze hierin heeft gemaakt en blikt dan ook graag nog even vooruit naar de toekomst en de dromen die ze voor zichzelf nog heeft.

12u30 Presentatie van de Downpas 18 +

Marek WOJCIECHOWSKI

 

12u45 LUNCHPAUZE (vzw Cap Event)

Tentoonstelling van kunstwerken van Creahm-Bruxelles, Horizons9 en Wouter Six.

14u00 OP WEG NAAR MIJN HUIS

Marianne CHAUFOUREAU (vzw Coup de pouce à l’avenir : het aanleren van autonomie 18-28 jaar)

Door het verhaal van het leven van enkele verstandelijk gehandicapte jongeren en hun ouders zien we het creëren van een vrij bijzonder huis, wat als springplank dient naar een meer doordachte toekomst.

 

14u30 GEEF ME ZIN … OM TE LEREN

Brigitte PARMENTIER (Directrice van de begeleidende dienst Vivre et Grandir) 

Hoe word je beetje bij beetje, samen met jouw familie, zelf acteur van en verantwoordelijk voor je levensproject: De dynamiek van het leren
Systematiseren, intensiveren en verdiepen van cognitieve vaardigheden in relatie tot de werkelijkheid
Diversifiëren van leersituaties, nieuwsgierigheid opwekken
Elkaar ondersteunen, durven en opgewekt blijven 

 

15u00 DE iPad ALS HULPMIDDEL VOOR DE COMMUNICATIE EN HET LEREN  

Pascale DOUCET  (Logopedist – opleidster)

Sommige technologieën laten onze patiënten toe om een onverwachte functionele autonomie te verwerven, en dit is het geval met de iPad. De iPad is een intuïtieve tool waarmee uw kind, uw patiënt toegang heeft tot het digitale tijdperk, ongeacht zijn of haar handicap.
Zo zullen we zien hoe de tablet een gepersonaliseerde tool kan worden met meerdere gebruiksmogelijkheden, aangepast aan de behoeften van elk individu. Het gebruik van de iPad stelt iedereen in staat om zelf acteur te worden in zijn of haar leerproces en zo een uitzonderlijke motivatie op te wekken.

 

15u30 LEREN LEZEN VOLGENS DE SYLLABISCHE IMPREGNATIEMETHODE

Christiane VAN ACHTER (Directrice van de basisschool La Clairière – gespecialiseerd onderwijstype 2) 

Het syllabische impregnatielezen is een leesmethode die ontwikkeld is door logopedist Dominique Garnier Lasek. Het is bedoeld om kinderen met dyslexie, dysfasie of elk ander kind dat moeilijkheden ondervindt bij de constructie van lettergrepen ermee te helpen lettergrepen systematisch op te bouwen (medeklinker + klinker = lettergreep).
Na haar opleiding in deze methode, breidde een lerares van La Clairière deze uit tot type 2 studenten die geen toegang hadden tot het lezen met behulp van lettergrepen. Deze studenten met potentieel, die al bekend waren met klinkers, hadden weinig voor met de globale methode, noch met de Borel-Maisonny fonetische methode.

16u00 GETUIGENIS

Getuigenis van Marc BRYSSINCK, Regisseur (met een acteur), regisseur van de fictiereeks van de Vlaamse televisie, Tytgat Chocolat, die het verhaal van een chocoladeatelier vertelt. 

16u15 Conclusies en uitreiking Down Inclusion Award 2019

Prof. Dr. Jo LEBEER en Allard CLAESSENS

16u30 Symposium 2019 besluit

Individual : 30 €

Professionals : 75 €

(multiple pro payment : 60 €)

Parents : 50 € (2 pers.) 

Student : 20 €

Child care : 5 € 

(1 to 15 years old)

SYLLABUS

Download

Martins LLN.jpg
Fagron_RGB_margins.jpg
A-DERMA-404-Pantone.png
UCL_logo_horiz_bleu_pt.jpg
JFKsmall.png